Mavi Belge Sosyal Sorumluluk


T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 sayılı Kanun ve tebliğlere göre, “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler” arasında yer alan;
- 11UY0039-3 Ön İplik Operatörü
- 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü
- 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü
- 13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü
- 13UY0138-3 Boyama Operatörü
- 13UY0137-3 Bitim İşlemleri Operatörü

Mesleklerinde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları İşsizlik fonundan karşılanmaktadır.

İşbu protokol ile BEYTEKS TEKSTİL, iplik ve boya (terbiye) bölümlerinde yapılacak uygulamaların, uzman operatörler tarafından yapılmasını, buna bağlı olarak ülkemizdeki tekstil işçiliği kalitesinin artırılmasını, marka değerinin korunmasını, işçilik hatalarına bağlı müşteri şikayet ve maliyetlerinin asgariye indirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle BEYTEKS TEKSTİL; tekstil alanının “Ön İplik, İplik Eğirme, İplik Bitim İşleri, Ön Terbiye, Boyama ve Bitim İşlemleri” alanlarında faaliyet gösteren operatörlerin, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek vermektedir.

Buna istinaden BEYTEKS TEKSTİL, Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu MAVİ BELGE Uluslararası Sertifikasyon ve Gözetim Hiz. Ltd. Şti. ile tekstil mesleklerinde çalışan operatörlerin bağımsız ve tarafsız bir şekilde Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olabilmeleri için Üretici Firma Protokolü imzalanmış ve MYK tarafından uygun görülen Sosyal Sorumluluk Projesini hayata geçirmiştir.

Kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları İşsizlik fonundan karşılanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları MAVİ BELGE tarafından yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olan kişiler, çalıştıkları mesleğe/bölüme ait Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanacaklardır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi için başvuru yapan operatörlerin 3 sınav hakkı bulunmaktadır. Birinci sınav haklarında başarısız olan operatörlerimizin ücretsiz şekilde katılacakları 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Sınavlarda başarılı olan kişilerin mesleki yeterlilik belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından anlaşma yapılan matbaada basılıp MAVİ BELGE’ ye gönderilmekte, MAVİ BELGE tarafından da belge sahiplerine iletilmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin;
MAVİ BELGE Telefon: 0530 442 6284 - 0850 215 4422
Web: www.mavibelge.com.tr
Mail: tekstil.mavibelge@gmail.com – info@mavibelge.com.tr